Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

Wolne miejsca

Data: 10.08.2017 r., godz. 00.00    1125
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie ul. Dworcowa 3A posiada 2 wolne miejsca.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie ul. Dworcowa 3B posiada 2 wolne miejsca.


W obu Placówkach średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:
miejsca socjalizacyjne 4 418,17 zł
miejsca interwencyjne: 5 230,73 zł

Biuro obu Placówek znajduje się przy ul. I Armii W. P. w Wyszkowie, tel. 29 642 82 86; tel/fax 29 757 13 80.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem
Alicja M. Zapolska