Foto
„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II

Jesteś tutaj:

Średnie miesięczne wydatki

Data: 20.03.2017 r., godz. 11.00    669
http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl//pliki/2017/zarzadzenia/18_2017.pdf

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 i w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:
miejsca socjalizacyjne 4 418,17 zł
miejsca interwencyjne: 5 230,73 zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2641